2018 blev et godt fiskeår i Kolding Å trods tørken

Udklip.JPG

Sidste år bød på gode fangster i Kolding Å trods tørken. DTU Aqua-undersøgelsen for yngel og ungfisk tegner også godt for fremtiden.

2018 vil for rigtig mange fiskere langs vores vandløb blive husket for manglende vandstand grundet sommerens tørke. Kolding Å er ingen undtagelse, men dette har ikke forhindret fiskerne langs åen i at fange et rigtig godt antal havørreder i den smukke å.

Opgangen i juli 2018 var bestemt mindre end normalt grundet den tørre sommer, fortæller næstformand i Kolding Sportsfiskerforening, Preben Kaas.

– I 2017 var opgangen på 521 stk. havørreder i juli, mens vi i 2018 "kun" så 295 stk.

Pæne tal i yngelundersøgelsen
Sommerens næsten tropiske vejr gjorde da også, at man ikke nåede rekordåret 2017 i antal fangede havørreder, men der er god grund til at se rigtig lyst på fremtiden.

Den sidste DTU Aqua-undersøgelse for yngel og ungfisk fra Vester Nebel Å gav rigtig fine tal, og man må fremover forvente mange havørreder i Kolding Å. Kurven for antal registrerede havørreder fanget i åen har haft en positiv trend, siden man begyndte at føre statistik over fangsterne. 2018 var uden diskussion et ekstremt vejrår og derfor svært sammenligneligt med tidligere år i statistikken, som nu er ført i 28 år.

Antallet af gydebanker i å-systemet er rigtig mange, og fiskene kommer nu helt ud i yderenderne, så fremtiden tegner både lovende og spændende i den store østjyske å.

Du kan læse mere om statistikkerne fra Kolding Å-systemet her.