Forkert information i lokalrapporten fra Østjylland i Sportsfiskeren 7

Skærmbillede 2018-11-28 kl. 11.58.54.png Her kan du se, hvor og hvornår fredningen på strækket af Århus Å ved Søskovvej gælder til og fra.

I det nye nummer af Sportsfiskeren er der en beklagelig fejl i lokalrapporten for Østjylland på side 46.

I lokalrapporten fra Østjylland på side 46 i Sportsfiskeren 7 skriver lokalredaktør Laurits Flowbinner følgende:

”Også Århus Å byder på godt geddefiskeri på strækningen mellem gangbroen over udløbet af Årslev Engsø og hen til broen ved landevejsbroen.”

Dette er ikke korrekt, da det kun er lovligt at fiske på strækningen i perioden 1. marts til 1. november (begge dage inkl.). Strækket af åen er altså fredet nu.

Redaktionen beklager fejlen.