Masser af grilse giver ny rekord ved Skjern Å

L1000595.JPG Trods spådomme om det modsatte blev 2018 et fornemt smålakseår ved Skjern Å. Her lokalredaktørens kvote-grilse fra Skjernådalens flotte vand ved Albæk. Foto: Orla Bertram-Nielsen.

Mandag den 15.oktober var årets sidste fiskedag ved Skjern Å og Storå. Dermed udløb en atypisk og langt hen ad vejen vanskelig sæson, men som takket være en fantastisk slutspurt satte ny rekord og derfor vil blive husket længe.

Sæsonen startede egentlig svagt efter det vinterlige forår, og i begyndelsen dominerede nedfaldslaksene, mens der var langt mellem de attråede opgangslaks. Så fulgte den lange tørkesommer, der resulterede i længerevarende fiskestop på grund af kritisk høje vandtemperaturer.

I løbet af august fik vi dog omsider normale nedbørsmængder og gennemsnitlige temperaturer, og det resulterede i en massiv opgang af laks, bl.a. med et uventet stort antal smålaks – en positiv overraskelse, fordi biologerne havde spået et magert grilseår.

Frem til sæsonens sidste dag blev der næsten dagligt landet 20-30 laks og allerede midt i september var lillekvoten fisket op i Skjern Å (meget tidligere end før set), og det endte med ny rekord af det samlede antal fangster på 1754 laks mod den hidtidige rekord på 1684 laks fra 2017!

Heraf blev 417 hjemtaget – svarende til 23,77%.

www.skjernaasam.dk kan du studere en informativ og detaljeret statistik over årest fangster. Bl.a. køn- og størrelsesfordeling, finneklip, snitvægt og vægtfordeling samt fangster fordelt efter lokaliteter, fiskemetoder, køn og gennemsnitslængde – og endelig kan du sammenligne årets fornemme resultat med tidligere års fangster.

OBS: Status for Storå følger senere her på Sportsfiskeren.dk.