Odense Å: Fisk ikke efter laksefisk

800px-Denmark-Odense_River-scenery.jpg

Odense Å Sammenslutningen henstiller til, at der ikke bliver fisket efter laksefisk i åen.

I lighed med flere jyske åer lider Odense Å's laksefisk i varmen. Derfor indstille forretningsudvalget nu til, at man ikke fisker efter bækørreder i sammenslutningens vande, der ud over Odense Å bl.a. er Stavis Å og Lindved Å.

Næstformand Willy Dannevang fortæller til fyens.dk, at den høje vandtemperatur og det tilsvarende lave iltindhold presser bækørrederne hårdt.

– En genudsat fisk vil sandsynligvis ikke overleve, fordi den i forvejen har meget lidt modstandskraft. Så giver genudsætningen ikke ret meget mening.

Willy Dannevang kan kun huske, at der i 1992 var en situation, der bare tilnærmelsesvis lignede den tilstand åen er i nu.

– Der kommer til at dø en del yngel, og det vil påvirke bestanden i 3 til 5 år.

foreningens Facebook-side kan man se, at medlemmerne bakker op om henstillingen.