TØS sætter ørreder ud i Tuse Å

Billed 2, der vil være akvarier med ørreder så alle kan komme helt tæt på.JPG Der vil være akvarier med ørreder, så alle kan komme helt tæt på.

Alle er hjertelig velkommen lørdag den 14. april, når Tuse Å’s Ørredsammenslutning i samarbejde med Grusbanden sætter tusindvis af ørreder ud i Tuse Å ved Åkalvebroen.

Tusindvis af små ørreder mellem 10-25 cm ankommer lørdag den 14. april til Tuse Å, hvor de sættes ud til glæde for de mange tusinde lystfiskere.

Det sker ved broen over åen på Nykøbingvej vest for Holbæk klokken 19.00. Tag gerne hele familien med på aftentur til åen, for TØS sætter fiskene ud lige inden mørket falder på for at sikre, at skarver og måger er gået til ro for natten

Linda Bollerup Høeg fra Fyns Laksefisk dukker op fra Odense med årets ørredsmolt til udsætning i mundingen af Tuse Å. Herfra vil de vandre ud i Isefjorden i de kommende uger og indgå i den samlede bestand af ørreder i fjorden til glæde for både lokale lystfiskere såvel som udenlandske turister.

Bestanden af ørreder i Isefjorden er dels de udsatte fisk, og heldigvis også naturlige vilde ørreder, der selv har formået at klare naturens forunderlige gang.

Billed 1, Tusindvis af ørreder skal sættes ud den 14. april i Tuse Å.JPG
Tusinder af ørreder sættes ud i Tuse Å den 14. april kl. 19.00.
Billed 3, børn og barnlige sjæle kan sætte en portion ørreder ud.JPG (1) Børn og barnlige sjæle kan sætte deres egen lille portion ørreder ud.

De udsatte ørreder derimod, er en del af Fiskeplejen, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg, og som alle danske lystfiskere betaler til gennem Fisketegnet.

I Isefjorden skal der ifølge Fiskeplejen udsættes mere end 100.000 stk. ørreder i mundingerne af vandløb, der løber til fjorden. Ørrederne er blevet opdrættet på Fyns Laksefisk, hvor fiskemester Linda Bollerup Høgh dagligt har nusset om dem og givet dem optimale forhold i ”ørredvuggestuen", således at de har haft en yderst stor overlevelse. Det vil TØS gerne gøre deres til, de bliver ved med at have.

Derfor sætter TØS ørredsmolten ud henunder aften, således at de små ørreder har natten til at akklimatisere sig til de nye forhold. De er nemlig sårbare mod predation fra måger, skarver og andre rovdyr, umiddelbart efter de er sat ud. Men under dække af skumringen og nattens mulm og mørke, kan de forhåbentlig slippe for den værste predation.

De små ørreder blev lagt i klækkeriet på Fyn som øjenæg i efteråret 2016 og er netop afkom af moderfisk fanget under elektrofiskeri i Elverdamsåen og Tuse Å for halvandet år siden af frivillige fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Odsherred Sportsfiskerforening. Moderfiskene blev strøget for æg og sæd, og de små befrugtede æg blev derefter kørt til Fyn og lagt ind i klækkebakker i opdrætsanlægget.

Nu er de klar til udsætning i Tuse Å. Det fejrer TØS og Grusbanden ved at invitere til ”Open Air” ved Åkalvebroen, Nykøbingvej 62, 4300 Holbæk, hvor man vil være værter for udsætningen af de små ørreder. Grusbanden vil sørge for akvarier, så alle kan komme helt tæt på, og dem som ønsker det kan sætte deres egen lille ”portion” ørreder ud, alt imens TØS sørger for øl til de voksne, og vand til de mindste.