Giber Å og Aarhus på verdenskortet

Vandplanter.jpg Ved det åbne arrangement den 21. april vil der blive plantet forskellige vandplanter i det omlagte åløb ved Vilhelmsborg.

Lørdag den 21. april kan du være med til at skabe international opmærksomhed om den genetablerede Giber Å, når der bliver plantet vandplanter på det nyrestaurerede åstykke. Eventet er en del af det internationale projekt ”World Fish Migration Day 2018”, der sætter genskabelse af naturlige vandløb på den globale dagsorden.

Kom til World Fish Migration Day ved Giber Å


Tid:
Lørdag den 21. april 2018 kl. 10.00.
Mødested: Giber Å og Hovstien ved Vilhelmsborg.

I anledning af det verdensomspændende event ”World Fish Migration Day 2018” afholder vandløbsgruppen Vandstjernerne under sammenslutningen af Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF) et åbent arrangement ved Giber Å lørdag den 21. april.

Arrangementet hylder, at fisk og fauna nu har fri passage i hele åsystemet. Fra den lokale vandløbsgruppe har der været stor ros til Aarhus Kommune for genetableringen af åen i kløften nord for Vilhelmsborg.

De seneste år er der i et samarbejde mellem kommunen og ØLF/Vandstjernerne desuden gennemført en række restaureringsprojekter i Giber Å og alle bække, der udmunder i åen. De bedre forhold for gydninger og opvækst af yngel betyder en flerdobling af havørreder til Aarhus Bugt.

Giber omlægning.jpg
Sådan ser Giber Å’s nye åløb ud fra luften.

Vandplanter ilter vandet og skaber gode skjulesteder
Den nye åstrækning ved Vilhelmsborg byder på et spændende vandløb med stort fald, slyngninger og iltrigt strømvand. Der er skabt gode fysiske forhold med gydegrus og skjulesten.

Under arrangementet den 21. april bliver der plantet gode og typiske vandplanter, såsom vandranunkel og vandstjerne. Vandplanterne bidrager til et varieret og smukt vandmiljø og ilter vandet. Og ikke mindst skaber planterne skjulesteder for insekter og fiskeyngel. Planterne er hjemmehørende og skaffet fra andre dele af Giber Å.

Lars Peter Sørensen, Vandstjernerne, er tovholder på arrangementet og udtaler:

– Vi håber på, at mange folk støder til på lørdag den 21. april. Her vil I kunne høre nærmere om vores frivillige arbejde for bedre vandmiljø og naturlige vandløb. Og det vil være en god lejlighed til at opleve det spændende naturprojekt, som kommunen har gennemført ved Vilhelmsborg.

– Restaureringen af Giber Å er et rigtig godt eksempel på, hvordan der kan sikres større fiskebestande og dermed et bedre fiskeri. Sådanne projekter kan kommunen selv beslutte at iværksætte, og det vil ikke skorte på lystfiskernes opbakning. Vi er parate til at yde frivillig arbejdskraft, siger Lars Peter Sørensen.

Han tilføjer, at vandplejegruppen Vandstjernerne ser frem til Aarhus Byråds drøftelser af visioner for Aarhus Bugt og mulighederne for et bedre fiskeri, herunder det rekreative fiskeri. Disse drøftelser vil ske med udgangspunkt i et forslag stillet af Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.