Temaaften om Kolding Å

koldingaa 408 motorvej_edited-1.jpg Temaaftenen om Kolding Å er et åbent arrangement for alle.

Kolding Sportsfiskerforening inviterer tirsdag den 13. marts sine medlemmer og alle andre interesserede til en spændende temaaften om Kolding Å.

Arrangementet starter klokken 19.00 i foreningens klubhus på Koldingvej 101 (den gamle landevej fra Bilka Storcenter mod Egtved). Der ville være oplæg af Finn Sivebæk, biolog fra DTU Aqua, Sten Bøgild Frandsen, biolog i Kolding Kommune, samt Lars Brinch Thygesen, Natur- og miljøkonsulent hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kolding Sportsfiskerforening har også inviteret lodsejere, da emnerne berører deres arealer.

koldingaa 1007_edited-3.jpg

Preben Kaas, næstformand i KSF fortæller:

– Der blev i sommermånederne gennemført en bestandsundersøgelse i hele Kolding Å systemet for at kende den udvikling, der er sket med havørredyngel og 1. års fisk siden sidste undersøgelse i 2008, siger han og fortsætter.

– Kolding Kommune er i fuld gang med de nye vandplaner for vandløbene, og vi får en orientering om arbejdet. Der er foretaget en opmåling af Kolding Å nedstrøms omløbsstryget ved Ferup for at se den udvikling, der har været siden vandmængden i 2008 blev fordoblet. Umiddelbart skulle man tro, at vi fik en vådere eng at færdes på, men det overraskende er, at store stræk som tidligere var sumpede, nu tilsyneladende er faste at færdes på.

– Der er ideer fremme om at foretage en tilbageholdelse af vand fra kraftige regnskyl i Kolding Å systemet, så det ikke styrter ned til Kolding by og skaber oversvømmelser. Det kan bl.a. gøres på strækningen nedstrøms Hvilested dambrug og frem til motorvejsbroen, ved at der et antal steder foretages en samtidig hævelse af å-bunden og en forøgelse af å-bredden. Efter hver af disse "spærringer" vil der så komme et langt bredt stryg. Formålet er at holde vandet tilbage fra byen og samtidig få skabt oversvømmelser, som vil kunne lejre dynd, sand og næringsstoffer på engene. Et sådant projekt vil have indflydelse på lodsejernes jorde og interesser, på gydemuligheder og opvækststeder for yngel og andre forhold, slutter han.