HUSK Sønderjysk Ørredfonds store fiskekonkurrence ØRREDDAGENE

gelsaa 476 endrupskov_edited-5.jpg

Hvert år den sidste weekend i oktober arrangerer Sønderjysk Ørredfond en fiskekonkurrence: Ørreddagene.

Formålet med Ørreddagene er at skaffe midler til fondens arbejde: økonomisk hjælp til udsætning af fisk og ophjælpning af områdets fiskebestand.

KONKURRENCEREGLER:
Konkurrencen starter lørdag den 28. oktober kl. 00.00 og slutter søndag kl. 16.30. Deltagere, der har løst seniordeltagerkort, deltager i seniorgrupperne. Deltagere under 18 år, der har løst juniordeltagerkort, deltager i juniorgruppen.Der må fiskes med én (1) stang.

Deltagerkort:
Kan til og med dagen før konkurrencen starter købes hos MacNab i Sønderborg, Fishing-Center i Notmark, P & G Fishing i Sønderborg, Rohleder Sport i Graasten samt hos foreningernes bestyrelser.Beløbet kan også til og med dagen før konkurrencestart indbetales til fondens konto i Kreditbanken (reg. nr. 7931) konto 7203937, kvitteringen for indbetaling gælder da som deltagerkort.Ved indbetaling skal deltagernavn anføres som notat og fremgå af kvitteringen. Indbetalinger med håndskrevne navne godkendes ikke.

Fiskeområder saltvand:
St. Okseø, Als, Barsø, Årø samt den jyske østkyst fra den dansk/tyske grænse til Kolding Havn.

Fiskeområder ferskvand:
Kun fiskevande, hvortil der kan købes dagkort, og som er beliggende mellem den dansk-tyske grænse i syd og Konge Å i nord.

Fisk fanget fra båd, flydering o.l. samt fisk fanget i put-and-take vande kan ikke deltage i konkurrencen.

Indvejning:
Lørdag kl 18.00 – 18.30Sønderborg Vandrerhjem, Kærvej 70, SønderborgSp. Nordborgs klublokale, Færgevej 68, NordborgSøndag kl 16.00 – 16.30kun Sønderborg Vandrerhjem.

Alle fisk, der ønskes tilmeldt konkurrencen, skal indleveres til ophængning og udleveres igen efter indvejningens afslutning.

Deltagerkort, evt. dagkort samt fisketegn skal forevises ved indvejningen. Fangststed skal oplyses.

Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af arrangementsledelsen, der bl.a. også har ret til at afvise fisk efter, at indvejning har fundet sted.

Deltagende fiskearter:
Seniorgrupper:Havørred, laks, Regnbueørred, Torsk og Gedde.

Juniorgruppen:
Aborre (1,3 kg), havørred (2,5 kg), hornfisk (1,0 kg), laks (5,0 kg), makrel (1,2 kg), regnbueørred (2,5 kg), rudskalle (1,2 kg), rødspætte (1,0 kg), sandart (2,5 kg), sej (3,0 kg), skalle (0,8 kg), skrubbe (1,0 kg) torsk (3,5 kg).Arterne i juniorgruppen vægtes indbyrdes procentvis i forhold til de angivne 100% vægte. Arrangementsledelsen kan åbne for deltagelse af andre arter.

Mindstemål, vægt m.m.:
Aborre: 25 cm, Gedde: 60 cm, Havørred: 42 cm, Laks: 62 cm, Regnbueørred: 40 cm, Rødspætte: 25 cm, Skrubbe: 23 cm, Torsk: 45 cm.Andre arter: lovens mindstemål.Laks og ørred skal desuden udvise et rimeligt forhold mellem længde og vægt. Vægttabeller og yderligere information kan ses på linket nederst i artiklen.Torsk skal indvejes opskåret og med alle indvolde fjernet.Øvrige fisk indvejes uopskåret.Nedfrosset fisk afvises.

Præmieoverrækkelse:
På Sønderborg Vandrerhjem efter indvejningen søndag.Største fisk afgøres efter vægt. Ved ens vægt vinder den korteste fisk. Ved samme vægt- og længde vinder den først indvejede fisk.Præmier skal afhentes personligt, med mindre fanger har givet besked om andet ved indvejningen. I modsat fald bortfalder præmieretten.Overskydende præmier tilfalder Sønderjysk Ørredfond.

Den kan kun vindes én (1) præmie pr. gruppe pr. deltagerkort.Havørred, laks og regnbueørred indgår i én og samme gruppe.Læs mere her.

kystfiske 079 Kopie.JPG
seatrout 960 mepps_edited-2.jpg