Pukkellaks i Sæby Å

Pukkellaks i Sæby å.jpg

For første gang er der fanget en pukkellaks i Sæby Å. Torsdag den 10. august lykkedes det en af de lokale lystfiskere at fange en pukkellaks på 53 cm. 

Pukkellaksen er ikke hjemmehørende i Danmark, men kommer fra Stillehavet på den anden side af kloden. De gyder i vandløb i Canada og Alaska. Den her så bare svømmet mange tusinde kilometer forkert. Det er også muligt, at den kommer fra Rusland som er tættere på. 

Der er taget prøver af fisken, som bliver sendt til DTU Aqua i Silkeborg, for at finde ud af hvor fisken kommer fra, forklare formand for Sæby Sportsfisker Klub, Jesper Christensen.

I Danmark er der ikke mindstemål eller fredningstid på pukkellaks og den må derfor fanges efter samme regler som gælder for regnbueørred, som også er en amerikansk art, der ikke er naturligt hjemmehørende i danske vandløb.

DTU Aqua vil gerne høre fra dig hvis du har fanget en pukkellaks Med henblik på at få mere viden om forekomsten af pukkellaks i danske vandløb, vil DTU Aqua gerne have information om fangster af pukkellaks herunder fangststed, dato, længde og vægt. Gerne også en skælprøve og et foto.

Læs mere om pukkellaksen her.