Dusør for forsvundet målerudstyr ved Simested Å

Hydrofon, Simested.png

Sportsfiskeren.dk har tidligere sammen med Viborg Sportsfiskerforening informeret om, at der i foråret blev mærket 40 nedgængere og 50 smolt i Simested Å. De fik indopereret en lille sender, som sendte signal til nogle lytteposter, der var placeret forskellige steder langs fiskenes vandringsruter i Limfjorden.
 
Den vigtigste af alle lytteposterne var placeret ved udløbet af Simested Å, men da forskerne skulle aflæse den i maj måned, var den desværre forsvundet, og det er en lille katastrofe, som vi gerne skal have rettet op på, henstiller formand Jørgen Buch fra Viborg-foreningen. 
 
Ikke alene koster projektet masser af penge, men først og fremmest håber vi stærkt på at få resultater af den igangværende undersøgelse, der kan gøre os meget klogere på vores havørreders færden. - Så hvis du ved noget om, hvor "hydrofonen" er blevet af, så sig til så hurtigt som muligt.

Hydrofonen ligner en termokande, er ca. 30 cm høj og vejer 1,2 kg. Du kan se et foto herunder. Den var bundet til en pæl, der havde et lille skilt, som du også ser nedenfor.
 
Hvis nogen har taget den med hjem, fordi det var et spændende fund, så lad os få den frem, der er en dusør på 500,- kr. til den, der afleverer den. Ring til mig på 3013 9562 - jeg fortæller ikke, hvor den kommer fra. Den kan også afleveres anonymt på min havegang, slutter Jørgen Buch, der bor på adressen Nørresøhøjen 21, Viborg.

Hydrofon, Simested, skilt.jpg