Rosinen i pølseenden fra Sneum Å

20170627_140023 (1).jpeg

Efter at Benn Lodbjerg Jensen siden 18. maj fangede og genudsatte otte laks fra 75 til 95 centimeter i Sneum Å, lykkedes det ham midt i juni også at fange en trind havørred på 72 centimeter og 5,2 kilo. 

Dagen bød også på fire gedde og et par aborrer til genudsætning, fortæller Benn, som kender Sneum Å som få andre.

sneum 154 pen Kopie.JPG