Derfor ønsker DSF en daglig fangstbegrænsning omkring Sjælland og Øerne

IMG_2885.jpg

En fangstbegrænsning på tre fisk pr. dag pr. fisker kan være med til at begrænse det målrettede garnfiskeri efter havørred. Det viser de foreløbige erfaringer fra Bornholm. Samtidig er fangstbegrænsningen den for øjeblikket politisk mest realistiske reguleringsform, da der ikke er politisk opbakning for et totalt omsætningsforbud for havørreder.

En rapport fra Fishing Zealand har dokumenteret, at der en unaturlig stor dødelighed for havørrederne i Karrebæk Fjord og Præstø Fjord. De dokumenterede problemer ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at afhjælpe ved at lave nogle lokale reguleringer af garnfiskeriet, fx som den, der findes i Isefjord. Her har udvidede fredningsbælter medført en markant fremgang hos de vilde ørreder i Tuse Å og i Elverdamsåen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har deltaget i en forhøring om nye fiskerireguleringer på Sjælland og Øerne. Hvis myndighederne tager vores kommentarer i forhøringen alvorligt, vil der blive indført garnbegrænsninger og udvidede fredningsbælter i Karrebæk Fjord og Præstø Fjord.

Manglende dokumentation af garnfiskeriets påvirkning

I forhold til at opnå gode resultater for andre dele af Sjælland og Øerne, er det en stor udfordring, at der ikke findes data, som dokumenterer eller bare sandsynliggør, at garnfiskeriet er et problem for havørrederne. Det er primært, fordi undersøgelserne ikke er lavet, men det er desværre bare ikke et argument, som kan bruges for at regulere fiskeriet. Erfaringerne viser, at det med stor sandsynlighed ikke vil være muligt at få gennemført nogle generelle bestemmelser, der kan begrænse garnfiskeriet i disse områder, hvor vi sammen med medlemsforeningerne ellers vurderer, at der er et behov for en regulering.

DSC_1973.JPG_.jpg

Bag limit er foreløbigt bedste løsning 

Vi har derfor valgt en tilgang, som vi ved, de lokale fra Bornholm anser for vellykket, og som sportsfiskere fra Sønderjylland anså for at være en relevant vej at gå, da der skulle sikres bedre lystfiskeri i Nybøl Nor: Nemlig at foreslå en daglig fangstbegrænsning på 3 havørreder per dag per fisker, som skal gælde alle fiskeriformer. Det skal her nævnes, at de lokale fra Sønderjylland selv foreslog en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per dag, og det blev vedtaget.

Erfaringerne fra Bornholm – om end de er sparsomme på grund af, de kun har virket siden den 1. januar 2016 – er, at det målrettede fiskeri efter havørred er stærkt reduceret på grund af de nye regler. Rationalet er: Risikoen for at blive taget med mere end tre havørreder i båden er simpelthen for stor til, at det er værd at forsøge at omgå reglerne.

Det er en vigtig pointe, at reguleringen med de tre fisk per dag selvfølgelig ikke er målrettet lystfiskerne. Det er de færreste lystfiskere, der tager mere end tre havørreder med hjem per tur. Nej, den er et forsøg på at sikre, at garnfiskere ikke sætter ørredgarn med henblik på at fange en ordentlig baljefuld.

Den bedste løsning ville være at få myndighederne til at acceptere, at de fiskearter, som har stor værdi for lystfiskeriet, og som i dag fanges i garn og ruser – det drejer sig pt om gedde, aborre, sandart, laks og havørred, men listen er dynamisk og kan udvides – til at acceptere et forbud mod salg. Det har vi foreslået i snart mange år, men vi har ikke fundet forståelse for dette synspunkt hos skiftende ministre.

Derfor vælger vi den anden løsning – en daglig fangstbegrænsning og lokale reguleringer/fredninger – der sandsynligvis ville kunne få nogle af de samme positive konsekvenser som et omsætningsforbud, nemlig at færre ørreder bliver fanget i garn og ruser.

Et sidste element er, at vi ofte bliver kontaktet af sportsfiskere, der mener, at undervandsfiskeri med harpun truer de vilde ørredbestande. Det kan ikke dokumenteres, og derfor vil en regulering både være svær at få gennemført, og processen vil helt sikkert medføre mudderkastning, som modstandere af lystfiskeri vil nyde. Ved at indføre en daglig fangstbegrænsning på de tre fisk, hvoraf kun en må være større end 60 cm, bliver mulighederne for trofæjagt på de store individer begrænset.

Læs Verner W. Hansens leder om Sjællandsbekendtgørelser her

Læs mere om de positive erfaringer fra Bornholm her