Storekvoten opfisket ved Varde Å

IMG_1891_0.JPG

Den markante fremgang fortsætter ved Varde Å efter rekordsæsonen 2016. Godt og vel et par uger efter premieren må der ikke hjemtages flere laks fra zone 1 og 2 og resten af sæsonen skal storlaks over 75 cm. genudsættes. Der er dog få laks tilbage på kvoten opstrøms Ansager Ås udløb, men de er formodentlig også snart hjemtaget, så hold øje med Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.
 
Fiskere som ikke nåede at få en laks fra storekvoten, må nu vente på, at grilsene/smålaksene under 75 cm. trækker op i åen sidst på sommeren. Havørrederne er til gengæld så småt på vej, og har henstiller Varde Sportsfiskerforening, at hver fisker maks hjemtager to per sæson.
 
Bestyrelsen minder i øvrigt om, at lystfiskerne kun har ret til at færdes ad en sti langs med åen og det er strengt forbudt at gå tværs over lodsejerne marker og enge. Bestyrelsen har desuden vedtaget, at fisk, der skal genudsættes, kun fotograferes under vand, da selfies af fiskere med genudsætningspligtige fisk ikke længere bringes på hjemmesiden.