Tjek fedtfinnen på nedfaldsfisk fra Karup åg Simested Å

DSC_0022.JPG

Ved Karup Å og Simested Å, der åbner 1. marts, skal lystfiskerne være ekstra vågne den kommende tid. Som tidligere nævnt har DTU-Aqua  elfisket 40 nedfalds-havørreder i begge vandløb og isat en lille radiosender i bughulen på hver af de 80 fisk, sådan af hver ørred har sit eget signal og dermed kan identificeres.

Der er samtidig opsat lytteposter ved begge åmundinger og ved flere flaskehalse på deres vandringsruter og til sidst ved Hals og Thyborøn, hvor Limfjorden udmunder i henholdsvis Kattegat og Vesterhavet. 

De små radiosendere har strøm til to års forbrug, således at deres vandringsmønster og overlevelse kan registreres i den periode. Samtidig har de 80 havørreder fået afklippet deres fedtfinner, således at den opmærksomme lystfisker kan genudsætte dem, hvis de bider på krogen under deres vandringer. 

Det gælder i to års perioden selvsagt både for nedfalds- og siden opgangsfisk samt i saltvand. 

Det er med andre ord vigtigt, at de mærkede fisk genudsættes, så biologerne fra DTU-Aqua kan få optimalt med informationer om deres liv og levnes de næste par år. 

Hvis ikke det er muligt at genudsætte fiskene i live, vil biologerne meget gerne have senderen retur med oplysning om fangsttid og –sted.