Laksekvoten 2017 i Varde Å-systemet er på 240 laks

13077217_1071026326276252_768417601_n_0.jpg

DTU-Aqua har nu udmeldt kvotestørrelserne for hjemtagning af laks for 2017 fra de store, vestvendte åer. Efter sidste års store fremgang for fangsterne i Varde Å-systemet er kvoterne blevet markant større, som det fremgår af DTU-Aqua’s meddelelse herunder: 
 
Der må maksimalt hjemtages 125 laks på 75 cm eller derunder og 110 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. (Kvoten for 2016 var på 85 laks under 85 cm og 70 over 75 cm samt 5 laks i den øvrige del af åen/Red.)
 
Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Varde Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Varde Å vandsystem i perioden fra den 16. april til og med den 31.

Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Varde Å vandsystem.
 
Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Varde Å Sammenslutningen i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på www.varde- sportsfiskerforening.dk

I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.