Rekordopgang af laks i Varde Å i 2016

016.JPG

På  to fantastiske dage sidst i november har Varde Sportsfiskerforenings elfiskehold hjulpet til med optælling af det faktiske antal laks, der er fundet op i åen i 2016, fremgår det af foreningens hjemmeside.
 
Ved samme lejlighed har holdet opfisket 100 laks, som blev transporteret til Dansk Center for Vildlaks i Borris med henblik på avl til senere udsætning i åen, ligesom der blev opfisket en del havørreder til foreningens eget klækkeri i tilknytning til klubhuset.
 
I alt blev der opfisket 572 laks i løbet af de to novemberdage. Heraf var 70 pit-mærkede laks fra mærkningen af 410 laks i oktober - som tidligere omtalt her på sitet. Det endelige estimat af opgangen af laks i 2016 forelægger ikke endnu, men DTU-Aquas foreløbige bud er 3380 laks. 

Et par af foreningens egne ”talnørder” har dog også leget med tallene og ved  inkludere  de ca. 150 laks, som blev hjemtaget, med i regnestykket, når de helt op på optimistiske 3534 laks.
 
Sportsfiskeren.dk vil senere præsentere det endelige estimat, men det ligger allerede fast, at der var tale om et rekordstort antal laks og en markant fremgang for bestanden.