Premiere ved Kolding Å kan blive en kold omgang

koldingaa 250 alpedal Kopie.JPG

Mandag den 16. januar åbner Kolding Sportsfiskerforening fiskeriet for medlemmer i Kolding Å på strækningen fra Motorvejsbroen og ned til Vestre Ringvej. Fiskeriet er gennem årene faldet meget forskelligt ud; nogle år har engdalen været helt oversvømmet, og andre gange har vejret været så koldt og barsk, at kun få har vovet sig ud.

Der vil sikkert være en del grønlændere op i åen på grund af kulden, men der vil måske også være en og anden stor regnbueørred, men husk at fiske dybt og langsomt, fortæller lokale sportsfiskere.

Strækningerne ovenfor motorvejsbroen op til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å åbner derimod først 1. april. Men da kan også ikke-medlemmer købe fiskekort til åen.