Optælling af laks i Varde Å og Skjern Å 2016

DSC_0260.JPG

DTU-Aqua har offentliggjort undersøgelsesresultater af antallet af opgangslaks i 2016 for både Varde Å og Skjern Å.

I Varde Å var opgangen af laks på 3389 individer inklusiv de 149 kvotefisk, som blev hjemtaget. Det er som forventet en stor fremgang i forhold til de foregående år.Mere overraskende er det nok, at hele 65 % af opgangen hidrørte fra udsætte fisk (finneklipning)-

DTU-Aqua betoner, at ”tallene viser, i lakseopgangen i Varde Å er steget i takt med habitatsforbedringer og fjernelse af opstemninger, så bestanden nu er ca. fire gange så stor som i 2012 og dobbelt så stor som i 2014”.

En del fisk med svamp og hovedskader formodes at skyldes garn.

Mens er er betydelig fremgang at spore ved Varde Å er der stagnation ved Skjern Å, der med et samlet antal opgangslaks på 3434 (inkl. kvotefisk) stort set er samme antal som i Varde Å. Ved Skjern Å udgør antallet af vildfisk dog godt 53 % mod 35 % i Varde.
 
DTU-Aqua specificerer, at 16 laks havde sælbid i hoved og forkrop, mens 23 var bidt i hale regionen. Kun seks laks havde garnskader, mens 21 havde såkaldte skringskader, der opstår ved forsøg på at forcere stemmeværk og andre spærringer. Endelig vurderes det, at 20 laks havde spor efter krogskader.

Se vedlagte pdf for yderligere oplysninger.

Bilag

Bestandsestimater for gydebestand af laks 2016- final.pdf