Karup Å bliver selvreproducerende de næste fem år

084.JPG

Karup Å Sammenslutningen (KÅS) afholdt forleden sin årlige generalforsamling med 39 fremmødte fra 11 af de 12 tilsluttede foreninger.

Det fremgår af referatet, at lodsejerforeningen ved Karup Å i flere år har ønsket at stoppe elfiskeri efter moderfisk i åen og dermed gøre den selvreproducerende.

Da dambruger Peter Holm fra Lundby ved Nibe for nylig har meldt ud, at han stopper med at producere udsætningsfisk, besluttede bestyrelsen i KÅS at støtte lodsejernes ønske om stop for elfiskeri og udsætninger.

Det gav anledning til en lang og detaljeret debat, som mundede ud i, at generalforsamlingen vedtog at stoppe udsætninger i en forsøgsperiode på fem år.

Det undersøges samtidig, om Lasse Mikaelsens klækkekasser kan indgå i forsøget for at støtte produktionen af havørredyngel, ligesom der blev fremsat ønsker om flere bestandsanalyser i perioden for at følge udviklingen.

Midler, der tidligere er gået til betaling for udsætningsfisk, skal i stedes anvendes til vandløbsforbedringer, primært udlægning af gydegrus.