Danmark er ramt af den dødelige og smitsomme fiskesygdom IHN. Du finder her den seneste information om IHN-udbruddet og hvordan du som lystfisker skal forholde dig til smitten.

Senest opdateret 6. september 2021.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Fødevarestyrelsen kunne onsdag den 19. maj 2021 offentliggøre, at der for første gang i Danmark var konstateret smitte med den dødelige og smitsommer fiskesygdom IHN (infektiøs hæmatopoietisk nekrose).

Sygdommen rammer ikke mennesker.

Der er i øjeblikket IHN i otte dambrug og tre Put & Take-søer i Danmark. Dambrugene er beliggende ved Tofterup i Varde Kommune, Stouby i Hedensted Kommune, Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune, to ved Holsted og en ved Brørup i Vejen Kommune, et ved Støvring i Rebild Kommune, samt et ved Ejstrup i Kolding Kommune. Put and take søerne er beliggende ved Hørning i Skanderborg Kommune, ved Holsted i Vejen Kommune og ved Herringløse i Roskilde Kommune.

Dambrug sat under offentligt tilsyn
De inficerede dambrug er sat under offentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambrugene.

Udover de otte dambrug har yderligere 47 dambrug, der enten har været i kontakt med et af de smittede dambrug eller ligger nedstrøms et smittet dambrug, også været sat under offentligt tilsyn. Fødevarestyrelsen har løbende taget prøver fra disse dambrug - og alle 47 dambrug er nu frikendt for smitte.

Tre Put & Take-søer har også fået konstateret smitte, mens yderligere 46 Put & Take-søer har været sat under offentlig tilsyn. De 46 Put & Take-søer er frikendt for smitte.

Her er der konstateret smitte

 

  • Dambrug, Tofterup i Varde Kommune
  • Dambrug, Stouby i Hedensted Kommune
  • Dambrug, Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune
  • Tre dambrug, to ved Holsted og en ved Brørup i Vejen Kommune
  • Dambrug, Støvring i Rebild Kommune
  • Dambrug, Ejstrup i Kolding Kommune
  • Put & Take-sø, Hørning i Skanderborg Kommune
  • Put & Take-sø, Holsted i Vejen Kommune
  • Put & Take-sø, Herringløse i Roskilde Kommune

 

47 dambrug og 46 Put & Take-søer er blevet testet negative for smitte og derfor ikke længere under offentligt tilsyn.

 

IHN

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virusinfektion hos laks og ørred.

 

Sygdommen har store konsekvenser for ferskvandsfiskefarme, hvor den især rammer regnbueørred og atlantisk laks. IHN har været påvist i Nordamerika, Asien og Europa.

 

Fisk, der lider af IHN, bliver sløve med pludselige korte udbrud af unormalt højt aktivitetsniveau, der normalt medfører død. Ydre kendetegn omfatter udstående øjne, mørkfarvning af skindet, blege gæller, læsioner ved basis af finnerne og opsvulmet bug. Ved opklip vil vævet generelt være blegt (blodfattigt). Der kan desuden forekomme væske i bughulen.

 

IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Unge fisk og fiskeyngel smittes let, men bliver mere resistente med alderen. Infektionen er dødelig, og for unge fisk kan dødeligheden være helt op mod 100 %.

 

Fisk, der overlever et angreb af IHN, kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer. Virus spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen.

Særlige restriktionszoner og regler for desinficering
Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszoner omkring de smittede dambrug, og her gælder der særlige regler for lystfiskere, der nu skal desinficere sit udstyr efter fisketuren.

Du kan læse en vejledning til desinfektion af udstyr her.

Du finder Fødevarestyrelsens folder om desinfektion her.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder pt på at få afklaret yderligere detaljer omkring desinficering af udstyr.

Foreløbigt er det påbudt at desinficere sit udstyr efter hver fisketur.

Det er tilladt at hjemtage fisk fanget i restriktionszonen til konsum. Fisk må ikke overleveres til andre. Læs mere om reglerne for hjemtagning af fangst her.

Danmarks Sportsfiskerforbund er i tæt dialog med de berørte medlemsforeninger om håndtering af smitten og eventuelle etableringer af desinfektionsstationer.

Læs Fødevarestyrelsens samlede information om IHN-smitten her.

Se kort over restriktionszoner samt seneste nyt om sagen nedenfor.

Restriktionszone Holsted Restriktionszone Sneum Å-systemet.
Restriktionszone Vidaa Restriktionszone Vidå-systemet.
Desinfektion Rohden Aa Restriktionszone Rohden Å-systemet.
IHN Order Hørning Udbrud 7 20210603 Restriktionszone Århus Å-systemet.
IHN Order Støvring Udbrud 6 20210603 Restriktionszone Lindenborg Å-systemet.
Restriktionszone Kolding Aa Restriktionszone Kolding Å-systemet.
Restriktionszone Varde Aa Restriktionszone Varde Å-systemet.