1. Sektionen styres af en styregruppe på tre personer, en formand, en sekretær og et menigt medlem.
  2. Alle medlemmer af DSF, der har deltaget ved mindst et DM i Havfiskeri, kan opstilles til styregruppen af en forening eller af styregruppen.
  3. Medlemmerne af styregruppen vælges for en toårig periode. Der er på skift to medlemmer og et medlem på valg. Valgperioden følger året.
  4. Indstilling af kandidater til styregruppen, indsendes til DSF senest 1. oktober. DSF udsender inden udgangen af oktober, en kandidatliste til alle foreninger hvor hver forening har én stemme.
  5. Stemmesedlen skal sendes retur til DSF senest 1. december.
  6. Valget annonceres via hjemmesiden for havfiskesektionen.
  7. Styregruppen konstituerer sig selv med formand og sekretær.