vejleå1.jpeg

Vi kæmper for miljøet

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder sammen med 121 medlemsforeninger for at forbedre den danske natur, vandmiljøet og den vandnære natur.

unnamed.jpg

En stærk og samarbejdsvillig organisation

Vi er drevet af samarbejde og dialog med alle naturens interessenter – også når der er modsatrettede interesser.

sjællandsbekendtgørelser.jpg

Vi giver lystfiskerne en stemme

Danmarks Sportsfiskerforbund er den eneste landsdækkende interesseorganisation, der er talerør for lystfiskere og lystfiskerforeninger i hele Danmark.

Vi samler danske lystfiskere om at skabe et enestående lystfiskeri i Danmark – sammen er vi stærkere.

 

Som støttemedlem betaler du årligt 100 kr. til Danmarks Sportsfiskerforbunds kamp for bedre vilkår for fiskene, naturen og lystfiskeriet. Hvis du synes, at vi netop nu kæmper en særlig god kamp, har du også mulighed for at betale et større beløb for dit støttemedlemskab.

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper for

  • at spærringer i vores vandløb skal fjernes.
  • at al fiskeopdræt skal foregå på land i lukkede, recirkulerede anlæg.
  • at vandløb skal kunne løbe frit gennem ådale med naturlig hydrologi.
  • at vedligeholdelse af vores vandløb skal være natur- og miljøvenlig.
  • at udledning af næringsstoffer og miljøskadelige stoffer til vandmiljøet minimeres.
  • genopretning af kyst- og fjordnaturen.
  • genopretning af søer i og uden for vandområdeplanerne.
  • lokal inddragelse i alle natur- og miljøindsatser.

Danmarks Sportsfiskerforbund er hovedorganisation for lyst- og sportsfiskere i Danmark. Vi repræsenterer 121 sportsfiskerforeninger og 18.800 medlemmer.

Mottoet "Værn vore vande" har været den gennemgående tråd i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde, siden Dansk Sportsfiskerforening, der var forløberen til Forbundet, blev stiftet i 1926. Vi repræsenterer stadig alle dem, der oplever, hvordan naturen under vandoverfladen egentlig har det.

Vi arbejder sammen med vores store netværk af frivillige ildsjæle og foreninger for at gøre lystfiskeriet til en spændende og meningsfuld fritidsinteresse og for at forbedre og beskytte vores vilde, unikke fiskebestande og den vandnære natur. Netop dette store frivillige engagement er vores største styrke.

Hvert år bruger vores medlemsforeninger mere end 60.000 frivillige timer på at udlægge gydegrus, udplante vandplanter og varetage fiskepleje samt at forbedre mulighederne for at dyrke lystfiskeri.

Med stor gennemslagskraft og faglig ekspertise påvirker vi reguleringen af fiskeriet og naturforvaltningen af vandløb, søer, fjorde og hav. På den måde bidrager vi til at skabe grundlag for flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri i en mere mangfoldig natur.

Danmarks Sportsfiskerforbund er den eneste landsdækkende interesseorganisation, der er talerør for lystfiskere og lystfiskerforeninger i hele Danmark.

Fisk