Stor gylleforurening ved Aabenraa

Publiceret den 22.02.2012 - 11:00

Omkring 90 % af alt liv dødt i Hesselbækken.Så skete det igen. DR P4 Syd fortæller om en stor forurening med omfattende fiskedød i Hesselbækken, der har sit udspring nær Rødekro og siden løber ud i Møllebækken. Aabenraa Kommune oplyser, at forureningen skyldtes gylle i et drænudløb med markafvanding. Her er der spredt gylle på frossen jord, og et regnvejr natten til fredag førte gyllen ned i en lavning, videre i et dræn og siden ud i Hesselbækken.

Ifølge biologer fra Aabenraa Kommune er alt dyreliv dødt på de øverste 2,5 km. Omkring 90 % af ørredbestanden på 6000 til 9000 ørreder er døde eller forsvundet på grund af forurening. Hertil kommer et ukendt antal æg nede i gydebankerme.

Miljøminister Ida Auken vil netop på grund af den slags sager indføre et totalforbund mod at køre gylle ud på frossen mark.

- Vi har jo i mange år gjort opmærksom på, at der er behov for langt skrappere regler omkring håndteringen af gylle, så vi hilser Miljøministerens seneste initiativ meget velkommen, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs hele artiklen på:
http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Aabenraa/2012/02/22/072549.htm&regional

Kommentarer

Gylleforurening

Ja så gik det ud over Hesselbæk i Aabenraa Kommune.

Hesselbæk var en af de bedste bække i Aabenraa kommune med en rigtig god selvproducerende stamme, nu er rigtig mange af dem væk. Det er dybt tragisk når noget sådant sker og det er dybt frustrerende, at landmanden der er skyld i fiskedøden, ikke engang skal betale for udsætning af fisk til erstatning for dem der er døde.
Det er nemlig sådan, at en landmand kun skal betale, hvis foreningen har mistet indtægter i form af solgte dagkort eller hvis der er blevet udsat fisk for et beløb. I Hesselbæk bliver der ikke fisket og da bækken var selvproducernde, blev der heller ikke sat fisk ud.

Jeg fatter simpelt hen ikke, at loven ikke er skruet sammen på en anden måde. Hvis der havde ligget en fabrik ved siden af landmanden, og der var sket et uheld med et udslip af et eller andet, som gjorde, at landmandens svin døde, kan man være helt sikker på, at fabrikken fik et krav.
Her er det vilde fisk det går ud over, derfor skal der ikke betales en krone - helt ufatteligt.

Med venlig hilsen

Kim Andersen
Formand
Sportsfiskerforeningen Aabenraa

Endnu en fatal gylle forurening

Hvad med om forbundet fik fortalt ministeren at det eneste som disse syndere har respekt for er megabøder !

Vi ser det gang på gang ske og synderene beklager det skete, og de får måske en bøde på 5000kr det er ikke nok til at få dem til at tænke sig om !