Sportsfiskeren og formanden fortsætter

Publiceret den 18.03.2012 - 12:39

Forbundets formand gennem otte år, Verner W. Hansen, blev genvalgt.På kongressen blev forslaget om at gøre Sportsfiskeren frivillig for medlemmerne nedstemt med to stemmer for og alle øvrige imod. Forbundets formand gennem otte år, Verner W. Hansen, var på valg og blev enstemmigt genvalgt. Han takkede herefter for valget og sagde, at han glædede sig til at tage endnu en tørn. 

Herefter var der valg til den øvrige bestyrelse. Flemming Pedersen, Jørgen Jakobsen og Øjvind Bejstrup var alle på valg og ønskede ikke genvalg. Forbundsbestyrelsen havde peget på tre nye kandidater, Jesper Thykjær Andersen, Claus Eriksen og Peter Saabye Simonsen, som blev valgt ind uden modkandidater.

De tre nye bestyrelsesmedlemmer fik herefter muligheden for kort at præsentere sig selv, hvilket blev vel modtaget af kongressen.De tre nye medlemmer af bestyrelsen.

De tre nye bestyrelsesmedlemmer. Fra venstre Claus Eriksen, Peter Saabye Simonsen og Jesper Thykjær Andersen.