Omløbsstryget ved Fole Dambrug er fuldført

Publiceret den 17.09.2012 - 09:19

Vandet ledes ind i det nye omløbsstryg, hvor der forinden blev udlagt gydegrus.Med et par dages forsinkelse blev det nye omløbsstryg ved Fole Dambrug indviet mandag den 10. september. Projektet under Naturstyrelsen startede med, at man først fjernede opstemningen og styrtet nedenfor landevejsbroen, før man udlignede faldet inde under broen. Begge ting resulterede i øgede strømhastigheden i vandløbet Gram Å og en lavere vandstand ovenfor dambruget.

Biolog Jan Steinbring Jensen fra Naturstyrelsen fortæller, at den øgede strømhastighed vil skabe mere dynamik i vandløbet og spule gamle grusstrækninger fri længere oppe i åen.Biolog Jan Steinbring Jensen, fra Naturstyrelsen, ved omløbsstryget før vandet blev ledt ind.

Sidste del af projektet bestod i etableringen af et omløbsstryg, hvor man udlagde store mængde af gydegrus. Og mandag kunne de tunge maskiner så endelig fjerne den sidste jordvold, hvorefter Gram/Flads Å kunne strømme ned i det nye leje.

Nu har vandrefiskene fri adgang fra Vadehavet og op til Gram By, hvor der senere vil etableres endnu en omløbsordning, Ovenfor dambruget faldt vandstanden over en meter. Bemærk således anlægsbroen til kanoer til højre i billedet.hvorefter vandrefiskene vil kunne trække langt op i åsystemet helt op til vandskellet nær motorvejen.
 

 

Kommentarer

Laks i alle åer.

Ja jeg husker jo Gram å´s storslåede Bækørredfisker med utallige majfluespisende og ringende fisk mellem ranunklerne, jeg forstå godt at man laver passager, men det virker som om at der for enhver pris skal være Laks og Havørred i samtlige danske vandløb, ikke at det er negativt, men er vi ikke forblændede af disse to arter, og betales deres succes af de stationære arter ?