Nyheder

Publiceret den 15.05.2009 - 11:18

FLERE FRISKE FISKENYHEDER
Hvis du vil være opdateret med de vigtigste fiskenyheder, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev – tilmeld dig her 

FORTÆL DIN FISKEHISTORIE
Har du en god historie til sportsfiskeren.dk – eller måske til magasinet Sportsfiskeren?
Så er du altid meget velkommen til at skrive til lokalredaktøren i dit område – find din lokalredaktør her 

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND LIGE NU
Hvis du vil vide, hvad der sker i forbundet lige nu, så kan du gøre det på Twitter – se det her

27. januar 2017

Gorm trodsede kulden og blev belønnet med en sølvblank havørred på 3,6 kgDa Gorm Andersen fra København havde afsluttet sit arbejde onsdag den 25. januar, var der lige tid til et par timer på kysten ved Stevns Klint.

Den første time gav ikke andet end kulde i fingre og krop, så efter en smøgpause i læ bag et stort træ gik han en lang tur langs stranden og begyndte at fiske sig tilbage mod bilen.

26. januar 2017

For få dage siden  skrev jeg her på siden om fiskekonkurrencen NASS-Cup, der blev afholdt lørdag den 21. januar med hele 54 deltagere og kun en enkelte havørred på land.

Men før nogen helt afskriver kystfiskeriet omkring Als, kom så en glad fangstmelding dumpende fra Vagn Laursen, som få dage efter konkurrencen havde prøvet lykken et sted på verstsiden af Als.
 

26. januar 2017

Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der i 35 år har arbejdet for vand- og fiskepleje i Tuse Å, samt en håndfuld andre vandløb i bunden af Isefjorden, har meldt sig ind i Danmarks Sportsfiskerforbund. Baggrunden for beslutningen, som blev taget af Arbejdsgruppen og senere fulgt op af tilslutning fra medlemmerne, er begrundet i, at TØS ønsker at støtte op om den fælles miljøindsats, Danmarks Sportsfiskerforbund står for.

26. januar 2017

DTU-Aqua har offentliggjort undersøgelsesresultater af antallet af opgangslaks i 2016 for både Varde Å og Skjern Å.

I Varde Å var opgangen af laks på 3389 individer inklusiv de 149 kvotefisk, som blev hjemtaget. Det er som forventet en stor fremgang i forhold til de foregående år.Mere overraskende er det nok, at hele 65 % af opgangen hidrørte fra udsætte fisk (finneklipning)-

26. januar 2017

Karup Å Sammenslutningen (KÅS) afholdt forleden sin årlige generalforsamling med 39 fremmødte fra 11 af de 12 tilsluttede foreninger.

Det fremgår af referatet, at lodsejerforeningen ved Karup Å i flere år har ønsket at stoppe elfiskeri efter moderfisk i åen og dermed gøre den selvreproducerende.

26. januar 2017

Sune med sin monster havørred på 10,7 kilo fanget en august morgen på blink.Den største havørred som blev fanget i de nordjyske vandløb i 2016 vejede hele 10,7 kilo og blev fanget af Sune Mygind Møller den 13. august i Lindenborg Å. Til generalforsamlingen i januar 2017 modtog Sune stor hæder og en flot pokal med hans navn og havørreden proportioner indgraveret.