Mere om

Arter

Laks

Fiskevande

Elv og flod

Lokaliteter

Orkla
Gaula

Denne artikel

Fredning af hunlaks i Orkla og Gaula

Publiceret den 02.01.2013 - 10:59

Laksen slæbes hjem ved Gaula. Sandsynligvis fredes hunlaks i Gaula og Orkla i juli og august 2013. Foto. Peter Viggo PetersenLystfiskerne langs bredderne af de norske elve Gaula og Orkla kan forvente at få halveret deres chance for at få en laks med hjem i juli og august 2013.

De lokale fiskeriforvaltninger arbejder med planer om helt at frede hunlaks i både juli og august. En lignende fredning blev indført med kort varsel i august 2012. Årsagen angives at være, at der i denne vinter er for få gydelaks til at sikre en stor bestand i de kommende år. Det skyldes ikke mindst - for Gaula's vedkommende - voldsomme fangster af store laks i juni måned nedenfor Gaulfossen.

På grund af høj vandstand og koldt vand trak laksene ikke over Gaulfossen før omkring 1. juli, og det førte til, at lystfiskerne nedenfor fossen lidt nedstrøms for Støren nærmest skovlede laks op i juni måned. Godt 22.500 kg - eller 2.796 stk. laks blev det til i juni, og af dem blev vist kun 2 stk. fanget ovenfor Gaulfossen. Resten nedenfor.

Resten af sæsonens fangster - på godt 1.500 laks i juli og lidt over 600 i august - var fordelt nogenlunde ligeligt over hele elven.

Selv om Gaula Fiskeforvaltning vil frede hunlaks i juli og august, ændres der tilsyneladende ikke på den personlige kvote på 8 laks pr. sæson - en ordning som juni-fiskerne vil få mest glæde af.