Fraråder klækkebakker og rugekasser

Publiceret den 17.03.2012 - 09:29

I den seneste tid har der været megen snak om brugen af klækkebakker i danske vandløb.I den seneste tid har der været megen snak om brugen af klækkebakker i danske vandløb. Der har både været for og imod, men nu er DTU Aqua kommet med en nyhed, hvor de fraråder metoden.

Klækkebakker og rugekasser er tænkt som et alternativ til udsætning af fisk. Bakkerne står ude i vandløbet, hvor de passer sig selv, efter at der er blevet udlagt æg. Årsagen, til at DTU Aqua fraråder metoden, er, at rugekasser og klækkebakker kræver pasning i danske vandløb, og at der alligevel godt kan være en uønsket høj dødelighed på de udlagte æg.

I stedet anbefaler de vandløbsrestaurering med genskabelse af gydemuligheder og gode levesteder for fisk, smådyr og vandplanter, da det både er den løsning, der giver de bedste resultater og holder bedst på den lange bane.

Læs mere på: www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred/rugekasse.aspx