Foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Publiceret den 26.11.2015 - 21:10

Danmarks Sportsfiskerforbund har den 22. November anmodet om foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg snarest muligt.

Årsagen er, at der i regeringens landbrugspakke fremgår, at den såkaldte fejlklassifikation af vandløb skal rettes, og at der skal rettes op på fejludpegning og fejlkarakterisering af vandløb i vandområdeplanerne. Endelig skal smalle, gravede vandløb, der har et rent afvandingsformål, samt flade vandløb tages helt ud af både første og anden generations vandplaner.

– Det er helt uforståeligt, det der her er lagt op til. De smalle, gravede vandløb, der har et rent afvandingsformål, samt flade vandløb uden naturværdi indgår nemlig slet ikke i de 19.000 km vandløb, der er omfattet af vandområdeplaner fra 2015-2021, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

– De vandløb, der indgår i udkastet til vandområdeplaner, er tværtimod vandløb med stor naturværdi gennem en vurdering af danske vandløbs naturværdi. Så de er altså særligt udvalgte til beskyttelse af vandområdeplanerne.

Udover de alvorlige konsekvenser for de berørte vandløb, så ser forbundets formand også helt andre udfordringer.

– Danske lystfiskere yder hvert år en meget stor indsats for at forbedre naturtilstanden i de danske vandløb, uanset at det kan betragtes som en samfundsmæssig opgave. Det gør vi imidlertid gerne. Men der vil være en betydelig risiko for at motivationen og opbakningen til denne frivillige indsats sættes over styr, hvis man nu politisk undergraver indsatsen ved at fjerne naturbeskyttelsen og naturindsatsen i store dele af de danske vandløb, siger Verner W. Hansen.

BilagStørrelse
Anmodning om foretræde_221115.pdf178.7 kB