Fiskeguideuddannelse

Publiceret den 14.08.2013 - 00:18

Fisk med penge i
At der er penge i sportsfiskeriet er for længst konstateret, og denne ressource skal vi naturligvis værne om. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med Aktiv Danmark og Fishing Zealand taget initiativ til at starte guidekurser op i Danmark.

Første kursus blev afholdt i samarbejde med Fishing Zealand på Rørvig Centret i 2013, og er siden fulgt op af kurser i januar 2015 og marts 2016.

Skulle du være interesseret i at deltage på kurset kan du skrive til Bo Frier eller Ronny Lagoni Thomsen, som udbyder kurset i privat regi.

Målsætning
Det overordnede sigte med kurset er at få udarbejdet en fælles standard i samarbejde med Fishing Zealand og Aktiv Danmark – Dansk Turistfremme, som kan danne udgangspunkt for en mere tydelig markedsføring af sportsfiskeriet herhjemme.

Bo Rønholt Frier har tilrettelagt kurset med udgangspunkt i sine mange fiskerejser og oplevelser både som fisker og som guide.Det er også en klar målsætning, at kurset bevidstgør guider om den fiskekultur vi har herhjemme. En ret unik fiskekultur, hvor meget fiskevand er lejet af foreninger, hvorfor turister fisker side om side med foreningsmedlemmer og lokale på lejet vand. Denne kultur er meget modsat det fiskeri man kan komme til som turist i andre lande, hvor det er eksklusivt fiskeri turisterne køber. 

Kurset er et guidekursus, der tilstræber at dygtiggøre guiderne inden for følgende fire områder:

1. Det praktiske område
2. Det faglige område
3. Det pædagogiske område
4. Det professionelle område 

Ved at arbejde med disse fire områder, får guiderne et konkret værktøj, der sætter dem i stand til at opdele deres guidevirksomhed og derved bedre planlægge i forhold til de konkrete guideopgaver de støder på i praksis. 

Når kurset er overstået, skal den pågældende guide kunne 

 • Bedrive selvstændig guidevirksomhed og netværke med relevante samarbejdspartnere.
 • Skabe gode oplevelser for turister og gæster.
 • Være gode til at knytte professionel relation til turister.
 • Være stærk formidler.
 • Være pædagogisk forankret i sin tilgang til at guide i forskellige fiskeformer.
 • Tænke professionelt omkring egen virksomhed og eget virke. 

Forudsætninger
For at deltage på guidekurset kræver det følgende:

 • Et gyldigt førstehjælpsbevis (Kan evt. rekvireres efter kurset, men det er en forudsætning for i det hele taget at kunne guide.)
 • At ansøgeren enten er instruktør ved Danmarks Sportsfiskerforbund, allerede er tilknyttet en turistforening som guide, eller har meget praktisk fiskeerfaring og stort lokalt kendskab.
 • Vil man guide fra båd, skal man have relevant bådbevis.

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker at sikre et ensartet niveau, som giver bedre og lettere markedsføring af denne service til fisketurister i Danmark.Guidestandard – hvad giver kurset certifikat til?
Efter gennemgået kursus samt erhvervelse af førstehjælpsbevis, og evt. bådbevis (hvis man ønsker at guide fra båd), er guiden certificeret til at kunne bedrive fiskeguidevirksomhed i Danmark. Det betyder, at man får adgang til en markedsføringsstandard for guider, der ligeledes vil være den standard turistforeningerne officielt kender til og kan anvende. Det er så at sige et kvalitetsstempel for guidevirksomheden. 

Fiskeguide kompetencebeskrivelse
Som certificeret fiskeguide får du et officielt anerkendt stempel, som du kan bruge i markedsføring af din guidevirksomhed. Danmarks Sportsfiskerforbund har udarbejdet standarden i samarbejde med Aktiv Danmark. 

Denne guideuddannelse er bygget op som et weekendkursus for instruktører og etablerede fiskeguider. 

På kurset opnår du følgende kompetencer: 

Praktiske færdigheder:

 • Virksomhedsopbygning – forsikring, CVR, moms, skat osv.
 • Planlægning af gode oplevelser
 • Salg
 • Økonomi
 • Valg af fiskepladser
 • Strategi
 • Mad
 • Kundeaftaler
 • Grej
 • Guidens rolle

Faglig viden:

 • Kundepsykologi
 • Service
 • Fiskefaglige kneb og tips

Pædagogiske færdigheder:

 • Relationsforståelse
 • Formidling af viden om fiskemetoder og fiskepladser
 • Sondering mellem guidning og undervisning
 • Generel formidling

Professionel tilgang:

 • Troværdighed
 • Lokal viden
 • Oplevelsescentreret tilgang til guidevirksomhed
 • Håndtering af vanskelige dage, vanskelige situationer
 • Professionalisme