Miljøpolitikere får vandløbsfilm i nytårsgave

Publiceret den 08.01.2016 - 13:30

Filmserien ’Beskyt de små vandløb’ er sendt som en påmindelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om de små vandløbs værdi, inden regeringen søsætter de næste tiltag mod de små vandløbs naturbeskyttelse.

Folketinget Miljø- og Fødevareudvalg har netop modtaget en nytårshilsen sammen med filmserien ’Beskyt de små vandløb’. Afsenderne er Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden.
Filmserien fremlægger en række eksperters pointer om de små vandløbs store værdi.

Finalefilmen Beskyt de små vandløb opsummerer eksperternes pointer og fastslår, at de små vandløb har en uvurderlig betydning for fiskebestandene, for mangfoldigheden af planter og smådyr, for lystfiskeriet og dermed for den danske økonomi. Desuden dokumenterer filmen, at det vil være i strid med EU-lovgivningen (EU’s vandrammedirektiv), hvis regeringen fjerner naturbeskyttelsen af flere tusind km små vandløb.


Flere regeringstiltag mod vandløbs naturbeskyttelse 

Til trods for at regeringen foreløbigt lader 19.000 km vandløb af høj naturværdi beholde vandområdeplanernes naturbeskyttelse, er der al grund til at kæmpe for de små vandløb. Beslutningen om vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 er udsat til 2017, så regeringen har stadig mulighed for at fratage naturbeskyttelsen af små, betydningsfulde vandløb.

Desuden har regeringen flere overlappende planer, som peger mod forringelse af de små vandløbs naturbeskyttelse. Det drejer sig om at tage vandløb ud af naturbeskyttelseslovens § 3, der aktuelt beskytter 28.000 km vandløb af høj naturværdi. Desuden vil regeringen ændre vandløbsloven, så ”det tydeligt fremgår, at vandløb først og fremmest tjener afvandingsformål”. Regeringens planer er beskrevet i den blå bloks beslutningsforslag fra foråret 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds nytårshilsen til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Se finalefilmen her:

BilagStørrelse
Henvendelse Miljø- og Fødevareudvalget_080116.pdf200.52 kB