Fangstrapport under frivillig tvang

Publiceret den 17.03.2012 - 08:59

Korsør lystfiskerforening har indført tvungen fangstrapportering fra medlemmerne gældende for alle foreningens vande.Korsør lystfiskerforening har med generalforsamlingens tilslutning den 13. februar indført en tvungen fangstrapportering fra medlemmerne gældende for alle foreningens vande samt fra fangster foretaget fra foreningens populære Storebæltsbåd.

Initiativet udsprang af det arbejde, der bliver udført i samarbejde med UFV95 for at tilvejebringe en samlet vurdering af havørredbestanden i vort område. Beslutningen er blevet godt modtaget af medlemmerne, som allerede i løbet af de to første uger har indsendt 48 fangstrapporter fra Tude å med pæne fangster. Den største havørred er foreløbig på 3,7 kg og den største regnbue på 2,5 kg.

Se mere på hjemmesiden: www.korsoerlystfiskerforening.dk